Zasady korzystania z kąpieli przez osoby biorące udział w kąpielach z Zakopiańskim Klubem Morsów - MROZOODPORNI.

 1. Przed przystąpieniem do pierwszej kąpieli ( dodatkowo przed każdym sezonem) należy zgłosić się do swojego lekarza w celu zbadania i wykluczenia przeciwwskazań do zimowych kąpieli.
 2. Podczas pierwszego morsowania należy zgłosić się do osoby prowadzącej (prezesa lub osoby wyznaczonej) w celu zapoznania się z wstępnymi zasadami zimowych kąpieli i zasadami rozgrzewki.
 3. Godziny korzystania z zimnych kąpieli określone zostały jako: każda niedziela od końca października do końca marca– godzina 15:00, lub terminy specjalne podane wcześniej na stronie klubu, Kaniów – żwirownia   – od strony drogi.
 4. Każde 15 minut przez wejściem do zimnej wody przeznaczone jest na rozgrzewkę.
 5. Rozgrzewkę wykonuje się w stroju sportowym.
 6. Po zakończeniu rozgrzewki i na wyraźny znak osoby prowadzącej rozgrzewkę można zacząć korzystać z kąpieli.
 7. Zalecany czas trwania zimnej kąpieli:
  • od 20 sekund do 2 minut; dotyczy osób nowych w Klubie,
  • do 10 minut; dotyczy osób ze stażem 1 i 2 lata przynależności do Klubu pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli.
  • od 1 minuty do 15 minut z zastrzeżeniem, iż 15 minut korzystania z kąpieli dotyczy osób ze stażem w Klubie 3 lata pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli,
  • do 20 minut dla osób ze stażem 4 lata i powyżej – pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli.
 8. Osoby uczestniczące w kąpielach mają zakaz wypływania poza obszar wyznaczony przez Prezesa lub osobę prowadzącą.
 9. Na polecenie prezesa lub osoby prowadzącej osoba (w szczególności nowi członkowie) wskazana powinna natychmiast wyjść z wody dla swojego bezpieczeństwa.
 10. Każda osoba biorąca udział w morsowaniu robi to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ma świadomość niosących to z sobą zagrożeń w najgorszych przypadkach ciężkich urazów i śmierci.
115746